Avatar

Annika Falck

Rektor tillika förskolechef på Västra Allé

Mobil 070-844 47 00

E-post annika.falck@pysslingen.se

Twitter @annikarektor

Mitt namn är Annika Falck. Jag är skolans rektor och jag har en plan – Västra Allé skall bli Helsingborgs bästa för- och grundskola! Vi skall ha trygga elever som finner glädjen i att lära, lära och åter lära. Vi skall ha lärare med lärarlegitimation som brinner för sitt ämne. Vi skall ha en skola där varje elev blir sedd och får växa från sin nivå. Vi skall visa framgångsrika resultat på nationella prov och i våra meritvärde. Alla elever skall ha en IUP som ständigt uppdateras av samtliga undervisande lärare. Vi skall föja skollagen och läroplanen fullt ut. Vi skall ge alla våra elever i alla årskurser de ämnen som läroplanen kräver av oss.

Inlägg från Annika Falck

Se fler nyheter