Fritids

Världens bästa fritids

Vårt mål är att föräldrar och elever säger att vi har ett fritids i världsklass. Detta mål arbetar vi mot genom att vi har en verksamhet som stimulerar elevernas utveckling och lärande. Vi erbjuder en meningsfull fritid som främjar allsidiga kontakter och social gemenskap. Genom att erbjuda flera pedagogledda och utmanande aktiviteter varje dag blir fritids ett bra komplement till skolan. Alla pedagoger som arbetar på fritids är också verksamma i skolan under dagen vilket bidrar till en trygghet och kontinuitet. Framgångsfaktorerna är elevdelaktighet och att verksamheten har en tydlig koppling till läroplanen.

Aktiviteterna planeras i samråd med eleverna och utgår alltid ifrån deras intresse och behov. Elevinflytande är viktigt för oss och när det gäller fritids sker detta såväl på fritidsråden, genom förslagslådor samt genom det dagliga samtalet med eleverna. Vi har under åren erbjudit aktiviteter så som fiske, friluftsliv, skapande, musik, idrott och spa. Dessutom finns alltid möjlighet till fria lekar och aktiviteter med utgångspunkt i vår förberedda lärmiljö.

Fritids riktar sig till barn mellan sex och tolv år och kan erbjudas före och efter skoldagen, vårt fritids är öppet mellan klockan 7-17.00 alla dagar. Fritids når du på telefon 042-32 69 51.

Senast uppdaterad: 2014-10-16