Förskolan

Trygghet vår plattform

För oss är det en självklarhet att alla barn skall vara trygga på förskolan. Det bygger vi genom relationer och att ha närvarande pedagoger i alla stunder under dagen. Genom noga planerade och strukturerade rutiner och aktiviteter bygger vi upp en trygg förskola för ditt barn.

Framtidens förskola

Våra kompetenta och professionella pedagoger arbetar för att barns intressen och behov skall tillgodoses. Vårt unika arbetssätt erbjuder barnen att själva vara delaktiga och göra aktiva val vilket som skapar utveckling och lärande. Vi vet att alla barn är unika och lär sig under alla delar och stunder av dagen.

Allt vi gör inne gör vi också ute

Vi använder oss av vår stora fina gård lika mycket som skogen, parkerna och havet. Ute har vi lika mycket lustfyllt lärande utifrån matematik, språk, naturvetenskap, lek och skapande.

Digital kompetens

Vi använder digitala hjälpmedel som IPad och datorer varje dag tillsammans med barnen, både som ett redskap för barnens lärande och för digital dokumentation. Genom att vi bloggar om ert barns vardag så ger vi er föräldrar att följa ert barn under dagen via både bilder och filmer.

En vanlig dag på förskolan

En vanlig dag på förskolan innebär att vi lyssnar in barnens intresse och behov och tillför nytt stoff som gör att barnen utvecklar kunskaper, fakta och förståelse. Vi erbjuder lek och aktiviteter i våra genomtänkta lärmiljöer där vi utmanar barnens intresse och behov utifrån naturvetenskap, matematik, språk och kommunikation och skapande. För oss är det viktigt att barnen känner delaktighet och inflytande och därför erbjuder vi olika aktiviteter under hela dagen där barnen själva är med och väljer.

Öppetider 

6.30-17.15

Senast uppdaterad: 2014-09-24