Välkommen till Söderby Skola

En grundskola F-3 med förskoleklass, skola och skolbarnomsorg. Vi vill skapa en lärande miljö, där varje barn uppmuntras att utveckla sin förmåga och ta eget ansvar utefter ålder och mognad. Vi arbetar för att våra elever ska få den bästa grunden för framtida studier och arbetsliv. Barnens nyfikenhet och intresse för att lära ska stimuleras i en miljö som utgår från barnens lust att utforska sin omvärld. Som ett skimmer över vår skola ska det vila LUST och GLÄDJE.

Kontakta oss

Telefon 08-555 765 00

E-post soderby.skola@pysslingen.se

Facebook Söderby Skolas Facebooksida

Rektor Josephine Wallenberg | 070-774 21 48

Här hittar du oss

Nyheter från Söderby Skola