Dokument och blanketter

Nedan finner du blanketter du själv kan skriva ut, har du inte möjlighet till det går det bra att kontakta skolans kansli på telefon 023 79 47 00.

Ansökan om ledighet

Inskrivning skolbarnomsorg

Uppsägning av fritidsplats

Uppsägning av skolplats

Ansökan om skolskjutsbidrag

För information gällande modersmålsundervisning hänvisar vi er till Falu kommuns hemsida

För information gällande skolans försäkringar hänvisar vi till Falu kommuns hemsida

Senast uppdaterad: 2015-02-05