Om oss

Söderbaumska skolan är Faluns första och största friskola. Sedan starten 1994 har vår skola haft en kulturprofil och undervisningen kännetecknas av kreativa och estetiska lärprocesser. Det är inte bara roligt – man lär sig bättre också! Våra elever har högre meritvärde än genomsnittet i både Falun och Sverige som helhet.

Vår kulturprofil innebär att våra elever ges möjlighet att lära och visa vad de lärt genom att använda fler sinnen än bara läsa och skriva. Profilen syns också genom våra återkommande evenemang som musikaler, konserter och dramaproduktioner. Vi har fler timmar i profilämnena men det betyder inte att kvaliteten i övriga ämnen är lägre. Under tre års tid har alla matematiklärare vidareutbildat sig inom matematikämnet och i år har vi fortsatt med fokus på med språkutvecklande arbetssätt. Det innebär att alla lärare medvetet fokuserar på att stärka språk och läsning i alla ämnen, i alla årskurser.

Söderbaumska skolan har elever från förskoleklass och upp till åk 9. Vi har behöriga, kompetenta och erfarna lärare. Våra klasser är åldershomogena med ett 50-tal elever i varje klass. Eleverna delas sedan in i olika grupper beroende på ämne och arbetsområde.Eftersom eleverna ska gå tillsammans under hela sin skoltid är det en trygghet att känna all i klassen och vi har därför inte fast grupper inom klassen.

Söderbaumska arbetar med Pysslingens  Läsa-skriva-räkna garanti. Den som väljer oss kan därför räkna med att vi följer upp våra elever och sätter in stöd – hela skoltiden igenom. Det skapar den trygghet, gemenskap och engagemang som vi är kända för!

Vi har sedan många år ett uppskattat kulturutbyte med vänskolor i Schweiz och Spanien. I åk 8 ges eleverna möjlighet att vara värd för en utbytesstudent och några månader senare är det dags för vår egen resa ut i Europa. Finansieringen delas mellan skolan, Söderbaumskas Vänförening och pengar som klasserna själva arbetar ihop.

Söderbaumska skolan har naturligtvis ett fritidshem för elever upp till åk 6 och verksamheten är till viss del integrerad i skoldagen. Skolan ligger centralt i Britsarvet och vi har en generös, grön skolgård som inbjuder till både lek och lärande.

För att kunna lära behöver både elever och lärare bra mat. Söderbaumska skolan har eget tillagningskök och varje dag serveras minst två rätter varav ett vegetariskt alternativ. Vi är stolta över att vår köksansvarige kock, Mats Karlsson, utsågs till Årets Köksmästare i Pysslingen!

Vår stora, fina skola är 100 år gammal.  För närvarande genomgår skolan en större renovering och korridorer och klassrum målas om. Successivt byts kapprumsinredning och inredning ut. Ventilationen ses över och fönstren har renoverats och försetts med energiglas. Idrottsbyggnaden har fått helrenoverande duschar och ny ventilation. Staketet runt skolan är nytt och Lilla Huset på skolgården renoveras för att  inrymma administrationen. Matsalen har byggts om och till och nu äter alla  grundskoleelever i matsalen medan förskolebarnen får sin lunch serverad i sina hemvister. Nästa år kommer tak och fasad att renoveras.

Senast uppdaterad: 2014-11-24