Skolpsykolog

Skolpsykologen är en del av skolans elevhälsa. Psykologen fungerar som ett stöd i det pedagogiska arbetet samt genomför psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och skolsituation.

Skolpsykolog: Birgitta Lindgren Bergh. Kontaktas via vår skolsköterska eller via Pysslingen Skolorscentrala skolpsykolog på psykolog@pysslingen.se

Senast uppdaterad: 2014-12-04