Skolkurator

Skolkurator är en del av skolans elevhälsa. Kuratorn erbjuder olika former av samtal med enskilda elever och deras familjer.

Skolkurator: Ulla Moberg. Kontaktas via vår skolsköterska eller via Pysslingen Skolorscentrala skolkurator på kurator@pysslingen.se

 

 

Senast uppdaterad: 2014-12-04