Söderbaumska Skolan fortsätter som partnerskola till Högskolan Dalarnas lärarutbildning

Söderbaumska Skolan har sedan många år tagit emot lärarstudenter under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, VFU. Genom VFU:n får blivande lärare möjlighet att prova sina teorier i praktiken. De tar sedan med sig sina erfarenheter tillbaka till högskolan för sitt fortsatta lärande. Att vara partnerskola ger å andra sidan skolan goda möjligheter att ta del av aktuell pedagogisk forskning och utveckla den egna verksamheten.

När den nya lärarutbildningen startade 2011 sågs även lärarstudenternas praktik över. Ett resultat av översynen blev ett nytt urval av övningsskolor. Söderbaumska har ansökt om att bli partnerskola inom Högskolan Dalarna och är nu en av åtta skolor i Dalarna som kommer att ta emot lärarstuderande.

– Vi är glada och stolta över att återigen få förtroendet att vara partnerskola i den nya lärarutbildningen, säger Ylva Appelgren, rektor på Söderbaumska Skolan.

På Söderbaumska Skolan har tiotalet lärare genomgått handledar- och mentorsutbildning. En av handledarna är Sofia Lundberg.

– Man får reflektera kring sin egen lärarroll, motivera varför man gör det man gör. Det handlar om att coacha en student in i lärarlivet, hjälpa dem att prioritera. Och så får man själv nya impulser från studenterna, menar Sofia Lundberg.

Blerina Mustafa går femte terminen på Lärarprogrammet, med inriktning mot yngre åldrar. Blerina förklarar varför praktiken är viktig:

– På praktiken får jag ta del av lärarnas erfarenhet, prova mina idéer och tankar och lära mig hur det verkligen fungerar på en skola. Innan jag kom ut hade jag inte trott att jag kunde lära mig så mig så mycket av Sofia som jag har gjort.

Jag trivs så otroligt bra med personalen, lärarna, eleverna och med den utbildning jag får här, avslutar Blerina Mustafa.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*