Välkommen till Söderbaumska Skolan

Vi är en fristående skola med en levande kulturprofil för 6-16-åringar! Idag går närmare 500 barn och elever på skolan och vi är ett 60-tal medarbetare.

Vi arbetar medvetet och aktivt med att använda oss av kreativa och estetiska lärprocesser. Det ger våra elever möjlighet att både lära sig och visa vad de lärt på olika sätt, använda flera sinnen och utveckla olika uttryckssätt och förmågor. Vi använder bild, dans, drama, musik och sång som verktyg i den vanliga undervisningen.

Vi vet att det här är grunden för våra goda resultat. Våra elever lämnar skolan med högre betyg är genomsnittet i både Falun och Sverige som helhet.

En grund för allt lärande är att alla i skolan trivs, blir sedda, känner sig värdefulla, finner motivation och får möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar. Ett lärande skapande – ett skapande lärande.

 

Kontakta oss

Telefon 023-79 47 00

Sjukanmälan Görs till respektive arbetslags telefonnummer.

E-post soderbaumska.skolan@pysslingen.se

Rektor Ylva Appelgren | 073-057 92 17 / 023-79 47 01

Här hittar du oss

Så arbetar vi på Söderbaumska Skolan med:

Kvalitetsarbete
Barn- och elevhälsa

Nyheter från Söderbaumska Skolan