Ing-Marie Littmann

Ing-Marie Littmann

Barn- och elevombudsman och Specialpedagog centrala elevhälsan på Pysslingen Skolor

Telefon 08-551 793 72

Mobil 073-158 89 89

E-post ing-marie.littmann@pysslingen.se