Barn- och elevombudsman

I Pysslingen Skolors centrala elevhälsa ingår en barn- och elevombudsman. Hennes uppgift är att se till att alla skolor arbetar främjande och förebyggande med elevhälsa, särskilt stöd, trygghet och likabehandling. Hon utgår alltid från barnens och elevernas rättigheter med tydligt fokus på deras bästa.

För oss är det viktigt att tidigt fånga upp synpunkter för att förhindra ohälsa – kontakta därför Barn- och elevombudsmannen om du som barn, elev eller förälder har synpunkter. Hon kan ge dig information och barns och elevers rättigheter till stöd och hjälp inom området förskola och grundskola. Barn- och elevombudsmannen har, liksom annan personal inom för- och grundskola, tystnadsplikt och anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen.

Kontakta barn- och elevombudsmannen
Pysslingen Förskolor och Skolor AB
Kerstin Lundberg-Lax och Ing-Marie Littmann
Adolf Fredriks Kyrkogata 2
111 37 Stockholm
Telefon: 08-4515431
E-post: elevombud@pysslingen.se

lundberglax

Kerstin Lundberg-Lax

Ing-Marie Littmann2

Ing-Marie Littmann

 

Senast uppdaterad: 2014-09-28