Elevhälsa

Elevhälsan centralt arbetar främst främjande för barns och elevers hälsa utifrån ett tydligt barn- och elevperspektiv. Främjande genom kvalitetssäkring, utbildning och information till skolorna. Elevhälsan centralt består av specialpedagog, barn- och elevombudsman, verksamhetschef för den medicinska insatsen, skolöverläkare, skolkurator och skolpsykolog.

På varje skola finns en lokal elevhälsa. Den lokala elevhälsan på skolan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Den lokala elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och undanröja hinder för lärande och utveckling.

För kontaktuppgifter till din skolas elevhälsa, se respektive skolas hemsida.

Medarbetare i den centrala elevhälsan

Namn Funktion
Ingela Hamlin Kvalitetschef
Charlotte Friberg Medicinsk verksamhetschef
Ing-Marie Littmann Barn- och elevombudsman samt specialpedagog i centrala elevhälsan
Kerstin Lundberg-Lax Barn- och elevombudsman
Lena Ansved Skolöverläkare
Malin Bruhn Skolpsykolog
Rebecca Jernström Skolkurator
Anna Lanneborn Samordnande skolsköterska

 

Senast uppdaterad: 2014-11-19