Världens bästa fritids låter både elever och läroplan påverka verksamheten

Västra Allé i Helsingborg arbetar efter devisen Världens bästa fritids! Genom att erbjuda flera pedagogledda och utmanande aktiviteter varje dag blir fritids ett bra komplement till skolan. Framgångsfaktorerna är elevdelaktighet och tydlig koppling till läroplanen.

– Vi vill erbjuda ett fritids som förstår att det är barnens fritid det handlar om och därför utgår från deras intressen, säger Västra Allés rektor Annika Falck.

Läroplanens skrivning om att fritids ska erbjuda meningsfull fritid och rekreation är tydlig. Samtidigt ska fritids stimulera elevernas utveckling och lärande och måste därför hänga ihop med den övriga skolverksamheten.

– Nu är det till exempel extra stort fokus på läsning i och med vår läsa-skriva-räkna-garanti. Det innebär för oss att vi börjar och slutar varje dag med läsning på fritids.

För att eleverna ska vara delaktiga är det viktigt att de kan påverka innehållet i fritids verksamhet. Man planerar och genomför därför den dagliga verksamheten helt utifrån elevernas intresse och nyfikenhet. Inputen kommer flera olika håll.

– Precis som skolan har elevråd har vårt fritids fritidsråd där eleverna får vara med och tycka till. Vi har även en förslagslåda där eleverna kan framföra sina idéer och ibland får de rösta på olika aktiviteter som pedagogerna föreslår. De dagliga samtalen mellan pedagoger och elever är viktiga för fånga upp deras åsikter, säger Annika Falck.

Alla pedagoger som arbetar på Västra Allés fritids är också verksamma i skolan under dagen vilket bidrar till trygghet och kontinuitet. Pedagogernas specialintressen och kunskaper bidrar också till att utveckla verksamhetens innehåll.

– Just nu har vi en pedagog som har stora kunskaper inom friluftsliv så det har blivit en av våra populäraste aktiviteter, berättar Annika Falck.

På Västra Allé är läsåret uppdelat i sex perioder och inför varje ny period uppdaterar även fritids sitt utbud av aktiviteter. Varje dag presenterar de som är fritidsansvariga dagens tre pedagogledda aktiviteter vilka eleverna ges möjlighet att välja mellan, allt utifrån varje enskild individs önskemål för dagen.

– För att inspirera elevernas att utöka sina intresse samt att få glänsa i sina egna favoritaktiviteter har vi startat upp vad vi kallar ”föreningsonsdag”. Detta är också ett steg mot vårt mål att skolan ännu tydligare ska vara en del av samhället. Genom att starta upp samarbete med närings- och föreningslivet i Helsingborg skapar vi möjlighet till att prova på sporter och aktiviteter, vilket i sin tur ska leda till nya intressen, berättar Annika Falck.

Denna text finns också publicerad i Pysslingen Skolors kvalitetsrapport för 2013/14.Notice: Undefined variable: aria_req in /home/pysslingen/stage/wp-content/themes/pysslingen/comments.php on line 64

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/pysslingen/stage/wp-content/themes/pysslingen/comments.php on line 70

Notice: Undefined variable: required_text in /home/pysslingen/stage/wp-content/themes/pysslingen/comments.php on line 86

Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*