Programmering på Västra allés förskola

Att implementera programmering i förskolan handlar om att leka in kommando och algoritmer, vad händer om vi ger fel kommando eller inte följer given instruktion på rätt sätt? Vi använder oss av verkligheten och hittar kommandon och algoritmer i vår vardag som vi närmar oss på ett lekfullt och lustfyllt sätt.

Vi började med att diskutera vad är kommandon och hur kan vi använda oss av dessa i vardagen. Vi började med en enkel metod att använda oss av skype för att jobba med kommandon. En pedagog har gått till en annan del av förskolan med en iPad och barnen befinner sig en annan del där de är uppkopplade på skype med pedagogen. Barnen får ge instruktioner (kommandon) till pedagogen för att denna ska ta sig tillbaka till barnen. I början var det mycket gå dit och dit men ganska snabbt förstod de hur viktigt det var att vara tydlig i sina kommandon. Sväng höger, gå rakt, backa osv. Visserligen tyckte barnen det var kul att ge fel kommandon så att pedagogen gick in i en dörr eller snubblade över en stol men de förstod att makten låg hos dem över hur pedagogen skulle röra sig.

Andra sätt vi använt oss av är att jobba med beskrivningar och kartor. Vi har tagit fasta på vad barnen intresserar sig av och fångat ögonblicken för att inte få känslan av en styrd och avgränsad aktivitet. Ett exempel är när några barn lekte med Plus-Plus, det fanns de barn som ville lära sig bygga Beyblades och barn som redan kunde. De barn som kunde fick ge instruktioner (kommandon), gavs instruktionen fel eller följdes fel blev resultatet ingen beyblade. Detta gjorde att de tränade på att vara tydliga då de alla ville känna ett lyckande. På liknande sätt har vi använt oss av kartor. Vi ritar upp kartor och måste följa dem rätt för att komma till ”skatten”. Barnen ritar till varandra och resultaten blir väldigt varierande, detta är i sig ett sätt att skapa tecken för kommunikation.

Andra sätt vi jobbat med programmering på är genom att rita upp rutnät på papper och placerat ut legogubbar. Målet var att gubben ska ta sig från punkt A till punkt B. Vilka pilar ska vi lägga för att gubben ska komma rätt? Baren provade olika lösningar och när det blev för lätt placerade vi ut olika hinder på pappret. Det var bra att börja på detta sätt då det blev tydligt att varje kommande innebar en rörelse. Detta underlättade för barnen och det hade en större förståelse för de kommandon de kunde lägga när de senare använde sig av apparna Scratch Jr och Fix the factory på iPaden.

Syftet med att arbeta med programmering på förskolan är att barnen ska barnen få möjlighet till att utveckla sin förståelse och sina olika förmågor kring begreppsuppfattning, symbolers kommunikativa funktioner, läge och riktning, föra och följa resonemang.

Vi kommer att fortsätta att programmera i vardagen då vi tror att det är en stor fördel att förstå med kroppen. Att jobba med algoritmer genom exempelvis bakning (följa recept), legoinstruktioner eller tangram är några enkla sätt att få in det i vardagen.

Vill ni veta mer om vårt arbete med digitalisering på förskolan så kommer vi att finnas på SETT-mässan 14-16 april.

Malin Ekberg Bitr.förskolechef och Sara Persson Förskollärare Västra AlléNotice: Undefined variable: aria_req in /home/pysslingen/stage/wp-content/themes/pysslingen/comments.php on line 64

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/pysslingen/stage/wp-content/themes/pysslingen/comments.php on line 70

Notice: Undefined variable: required_text in /home/pysslingen/stage/wp-content/themes/pysslingen/comments.php on line 86

Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*