Tankar från BETT

Lena Boström, rektor på Karl Johans Skola delar med sin av sina reflektioner från BETT 2015.

Flera skolor från Pysslingen har under förra vecka som gått funnits på plats på BETT 2015 i London. (världens största skolutvecklings konferens, med fokus på IT)

Här kommer en reflektion och beskrivning av vad vi från Karl Johans skola, Örebro har upplevt och tar med oss hem i form av inspiration, nya idéer och utvecklingssatsningar

Inledning
Tisdagen inleddes med ett seminarium av Caperio skolpartner där temat för dagarna presenterades; Det nya normala (tillgång till digitala verktyg i skolan)

och kan sammanfattas med följande citat, ”Först när skolan kan möta elevens intresse och förmåga i lärande kan skolan på bästa sätt förbereda eleven för morgondagens yrkesliv”.

Skolbesök på tre olika skolor
Under onsdagen besökte vi olika skolor i närheten av London, besök som alltid ger oss många nya tankar att ta med hem till Sverige. Så även detta år. Det vi tar med oss från våra besök i år är hur de olika IT-verktygen används som en självklar del i undervisningen och lärandet oavsett ämne eller uppgift. Här såg vi det nya normala i praktiken. Vi besökte lektioner i programmering, ett relativt nytt ämne i engelska skolor. De små barnen arbetade på en enkel nivå med programmering av små bin, medan äldre elever skulle få bilar att åka rätt väg från en punkt till en annan. Vi reflekterade över varför Sverige inte infört detta på schemat och anser att det bara är en tidsfråga innan vi behöver anta utmaningen för att på bästa sätt utrusta våra elever inför framtiden.

Nätverkande
Under veckan på BETT har nätverkande en central plats, både i nätverksträffar och spontana möten. Att se alla som brinner för skolutveckling ger ny kraft och energi och en tilltro till att Sverige kan gå före och skapa ett lärande i världsklass! Att höra om hur andra tar sig an uppdraget inspirerar till det egna förbättringsarbetet på vår skola och inom Pysslingen.

Föreläsare
Vi har inspirerats av ett stort antal föreläsningar av forskare och pedagoger, både svenska och internationella t.ex. James Nottingham, Torkel Klingberg, Kirsti Lonka, Tim Rylands. Det har handlat om allt från hjärnforskningens senaste rön till konkreta lektionstips.

Mod att leda lärande i världsklass.
I torsdags hade jag ett föredrag kring rektors uppdrag att leda lärande. Föredraget inleddes med tankar kring hur uppdraget beskrivs i styrdokumenten och med inblick i olika forskares syn på pedagogiskt ledarskap och rektors möjlighet att leda ett lärande i världsklass,.

Vidare gav jag min syn på ett lärande i världsklass utifrån frågor som varför ska vi sträva efter ett lärande i världsklass, vad är ett lärande i världsklass och hur skapas lärande i världsklass?

Varför?
Jag konstaterade att det kan tyckas kaxigt att sticka ut hakan och att prata om ett lärande i världsklass, men finns det egentligen något annat val om vi på ett trovärdigt sätt ska arbeta för att utrusta våra elever för framtida yrkesliv i en global konkurrens. Vi måste fundera på, hur ser den värld ut som våra elever ska leva och arbeta i om 10-20 år och hur ska skolan kunna förbereda eleverna för denna framtid? Ingen av oss vet, men jag menar att även om följande citat är sant, så skadar det inte att försöka att tänka så långt in i framtiden som möjligt.

We are currently preparing students for jobs that dont yet exist Using technologies that havent been invented… In order to solve problems we dont even know are problems yet. 

Vad är?
Varje skola måste hitta sin väg och sin definition av vad ett lärande i världsklass är. Som ett exempel visade jag på Karl Johans skolas syn på vad ett lärande i världsklass är för oss.

Vi anser att ett lärande i världsklass sker:

  • när varje elev ges möjlighet att nå sin högsta potential i en trygg miljö
  • där eleverna har förståelse för vad de förväntas uppnå med sina studier.
  • där elevernas motivation och intressen att söka kunskap är utgå
  • där elever och lärare tillsammans hittar nya vägar i lärandet och där IT är ett naturligt arbetsredskap.

Hur?
Hur leder rektor sin skola så att lärande i världsklass skapas? Vad hindrar då rektor att vara pedagogisk ledare och vilka motverkande krafter kan vi identifiera.

Är rektors uppdrag överhuvudtaget möjligt att utföra? Forskningen kring framgångsrika skolor är enig om att rektors ledarskap är centralt och att rektor fungerar som en katalysator i allt arbete med leda lärande. Arbetet för att nå mot ett lärande i världsklass börjar när rektor leder samtal och reflektion kring frågor som, vart är vi på väg, vad är vårt varför och hur tar vi oss dit, och sedan har modet att leda mot visionen, organisera lärandet utifrån målen och agera utifrån sin ledningsfilosofi.

Jag tror ju att allt är möjligt och i syfte att utmana och inspirera rektorer att ta sig an uppdraget med mod avslutade jag med dessa ord

Ta vara på frirummet, inse att du gör skillnad. Led mot visionen och agera utifrån din ledningsfilosofi. Håll i, håll ut!

 Notice: Undefined variable: aria_req in /home/pysslingen/stage/wp-content/themes/pysslingen/comments.php on line 64

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/pysslingen/stage/wp-content/themes/pysslingen/comments.php on line 70

Notice: Undefined variable: required_text in /home/pysslingen/stage/wp-content/themes/pysslingen/comments.php on line 86

Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*