Skolkurator

Skolkurator är en del av skolans elevhälsa. Kuratorn erbjuder olika former av samtal med enskilda elever och deras familjer.

Skolkurator: Irene Håkansson, 021-15 60 85, finns tillgänglig på torsdagar

Senast uppdaterad: 2015-02-09