Välkommen till Primaskolan Umeå

Prima Umeå öppnade höstterminen 2013, som den andra Primaskolan i Sverige, för elever i årskurs 6-9. Skolan är fylld av kreativa, nyfikna, fokuserade och ambitiösa elever och lärare som alla är stolta över att få vara på Prima!

Prima Umeå finns vid Umestans Företagspark. Vår nyinredda skola är en vacker, trivsam och kreativ mötesplats. Prima handlar om att inspirera genom att skapa mening.

På Prima Umeå arbetar elever och lärare ämnesintegrerat med lärande och kreativitet i fokus. Prima Umeå samverkar nära andra lokala aktörer för att skapa ett gemensamt engagemang för människorna och närmiljön där vi finns.

Vi samarbetar också med det lokala kulturutbudet. Prima Umeå följer Skolverkets styrdokument och betygskriterier. Vi följer givetvis upp varje elevs kunskapsutveckling och har en tydlig struktur för återkoppling till både elever och vårdnadshavare.

Kontakta oss

Telefon 090 17 15 60

Facebook Primaskolan Umeås Facebooksida

Rektor Carina Olsson | 070-250 64 20

Här hittar du oss

Nyheter från Primaskolan Umeå