Ställ ditt barn i kö

PS2 Helsingborg åk 6-9  Ansök >>

Din kötid räknas från det datum som vi får din anmälan och kötiden är vårt enda intagningskriterium. Eventuellt val av profilinriktning görs när du redan går på skolan.

Om du har frågor vänligen kontakta

Maida Basic, (ansvarig för elevintag)
tel. 042-176711
maida.basic@petersvenskolan.se

Senast uppdaterad: 2014-09-19