Skolsköterska/skolläkare

PERSONAL_Franze_Elisabeth

Elisabeth Franze

tel 042 – 17 67 18

elisabeth.franze@petersvenskolan.se

Jag som arbetar som skolsköterska på Petersvenskolan 2 heter Elisabeth Franze och ingår i elevhälsan på ditt barns skola.

Som skolsköterska arbetar jag utifrån Socialstyrelsens lagstadgade basprogram för barn och unga i skolan. Det innebär att förebygga, bevara och förbättra elevernas fysiska och psykiska hälsa. Dels genom hälsosamtal men också nationellt barnvaccinationsprogram.

Elevhälsovården är frivillig. Eleverna erbjuds träffa mig vid hälsobesök som sker i låg-, mellan-, och högstadiet. Jag träffar även eleverna vid vaccinationstillfällen. Utöver planerad verksamhet erbjuds eleven möjlighet att komma på öppen mottagning. Denna tid kan skilja sig beroende på vilken skola eleven går på.

Ibland kan det bli aktuellt att även få en hälsoundersökning av skolläkaren. Eleven kallas då av skolsköterskan som finns med under skolläkarmottagningen. Skolläkarmottagningarna sker på Petersvenskolan 2 i Helsingborg.

Tillsammans med Elevhälsoteamet arbetar vi för att eleverna skall få en god studiemiljö och för att eleverna skall kunna uppnå sina individuella mål under tiden i skolan.

Vi har tystnadsplikt, men vid misstanke om barn som far illa har vi som övrig skolpersonal anmälningsplikt.

Önskar du komma i kontakt med mig finns jag på följande telefonnummer: 042 – 17 67 18

 

 

Senast uppdaterad: 2015-01-14