Skolpsykolog

elisabeth

Jag heter Elisabeth Bäckman, är Legitimerad Psykolog och arbetar på samtliga PeterSvenskolor. Mest arbetar jag med elevers behov av utredning och bedömning. En psykologutredning kan bidra till information som ger eleven större möjligheter att uppnå kunskapskrav och betyg. Jag arbetar också med handledning till pedagoger och ledningspersonal. Arbetet sker i samarbete med övrig elevhälsa och rektor är uppdragsgivare. Arbetet sker enligt gällande lagstiftning och Psykologförbundets etiska riktlinjer.

Elisabeth Bäckman 070-21 22 103

 

Senast uppdaterad: 2015-01-14