Skolkurator

PERSONAL_Björklund_Kent

Kent Björklund

kent.bjorklund@petersvenskolan.se

Tel. 070-565438

 

Du som elev träffar mig på våra olika skolor vid behov. Som elev få du möjlighet att prata om egna funderingar och/eller om du oroar dig för någonting. Hos kuratorn kan man prata om:

– Hur man trivs i skolan och hemma
– Ensamhetskänslor
– Alkohol, droger och tobak
– Sex-  och samlevnad
– Kamratproblem
– Dödsfall
– Misshandel
– Kriminalitet
– Självmordstankar
– Konflikter i skola eller i hemmet
– Råd och information i sociala frågor
– Eller att bara ha en vuxen att prata med om du vill ha tips och råd

Som kurator har jag tystnadsplikt.

Ibland kan det bli aktuellt att träffas med dina föräldrar och övriga familjemedlemmar eller med personer som vi eller du tycker är viktiga.

Jag arbetar tillsammans med elevhälsoteamet som består av specialpedagog och skolsjuksköterskor. Här ingår även psykolog och skolläkare, som finns kopplade till oss. Vi samarbetar för att skapa en god studiemiljö för Dig så att Du ska kunna uppnå dina individuella mål.

Man kan själv kontakta elevhälsan och vi finns här för att stötta dig i din skolgång.

Välkommen / Kent, kurator

Senast uppdaterad: 2015-01-14