Elevhälsa

Här kan du läsa mer om hur den centrala elevhälsan i Pysslingen Skolor arbetar >>

 

 

Elevhälsan omfattas av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Varje enhet har tillgång till ett team med skolsköterska, skolläkare, logoped, kurator, psykolog, studie- och yrkesvägledare samt personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Elevhälsan leds av skolans rektor.

Elevhälsans uppgift är främst att vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan arbetar för att eleven ska nå sina individuella mål och känna sig trygg i skolan. Värdegrundsfrågor är en stor del av vårt arbete. Vi handleder skolans personal för att hitta individuella lösningar i enighet med elevernas behov. Elevhälsan arbetar för att eleven ska må bra och att kunna utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar. Pedagogernas förmåga att etablera goda relationer till eleverna och möjlighet att skapa utvecklande och kreativa lärandemiljöer i skolan är förutsättningar för att eleverna ska trivas, utvecklas och nå kunskapsmålen.

 

6648478

 

 

Charlotta Glad,

tel 042 – 17 67 19

charlotta.glad@petersvenskolan.se

 

 

6648477

 

 

 

 

Elisabeth Franze

tel 042 – 17 67 18

elisabeth.franze@petersvenskolan.se

 

Vårt uppdrag som specialpedagoger på PeterSvenskolan!

Som specialpedagoger arbetar vi på individ, grupp och organisationsnivå.

Individnivå – I ett tidigt skede identifiera, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder och orsaker till svårigheter i undervisnings och lärandemiljöer.

Gruppnivå – Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i specialpedagogiska frågor för kollegor, elever och föräldrar.

Organisationsnivå – Att arbeta med skolutveckling och att leda specialpedagogiskt utvecklingsarbete.

I vårt uppdrag ingår att planera, genomföra, utvärdera och följa upp det specialpedagogiska arbetet utifrån läroplan och kursplan tillsammans med övriga pedagoger på PeterSvenskolan. Vi är genom vårt specialpedagogiska utvecklingsarbete delaktiga i verksamhetens kvalitetsarbete. Som specialpedagog ingår vi som en naturlig del i elevhälsan tillsammans med rektor, skolsköterska, skolläkare, logoped, kurator, skolpsykolog samt studie och yrkesvägledare.

 

6648482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialpedagog PS1
Therese Pengel 042-17 67 55
therese.pengel@petersvenskolan.se

 

6648459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialpedagog PS2
Erik Rafsten 042-17 67 56
erik.rafsten@petersvenskolan.se

 

 

6651331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logoped/Specialped. kompetens PS Landskrona
Cecilia Lööf Mahler

 

På PeterSvenskolan är alla medarbetare engagerade i studie- och yrkesvägledningen. Även om vår studie- och yrkesvägledare spelar en central roll i arbetet så behöver vi samverka mellan olika yrkesgrupper för att på ett bra sätt förbereda eleverna för framtiden och ge dem goda förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Vi betonar tydligt att eleverna har ett stort eget ansvar för sin framtid och eleverna uppmanas att besöka gymnasieskolornas öppna hus och att själva ta initiativ för att skaffa sig kunskap om skolor, program och inriktningar. Vår roll ligger i att stötta eleverna i detta och att ge dem tillgång till rätt verktyg.

För att kunna göra väl underbyggda val behöver varje elev ha god självkännedom, kunskap om vilka alternativ som finns och lära sig hur man fattar beslut. Arbetet med att träna dessa färdigheter börjar från den dagen eleverna börjar hos oss och när det är dags att göra sitt gymnasieval ska eleven ha så pass god kunskap om vilka alternativ som finns att hon eller han kan göra ett personligt och medvetet val.

För att koppla undervisningen till verkligheten och för att ge eleverna erfarenheter av arbetslivet bedriver vi särskilda projekt och teman som exempelvis Big aid och ”Mitt Framtida val”.

Hos oss har alla elever PRAO under alla årskurser från sexan till nian. Vi lägger stor vikt vid att koppla undervisningen till elevernas PRAO-erfarenheter och varje år är PRAO:n sammankopplad med en uppgift inom ett specifikt ämne som ska redovisas efter PRAO-perioden. I nian kopplas också arbetslivserfarenheterna eleverna skaffat sig under sin PRAO tydligt ihop med vägledningen inför framtida studie- och yrkesval.

För mer information kontakta våra studie- och yrkesvägledare Linda Sandberg och Rebecka Everland.

cecilia.mahler@petersvenskolan.se

 

 

6648362

 

 

 

 

 

Joakim Bengtsson, specialpedagogisk kompetens, PSHöganäs

joakim.bengtsson@petersvenskolan.se

 

 

Anna Maria Jönsson, specialpedagogisk kompetens, PSKlippan och PSÅstorp

Tel. 0768-632590

anna-maria.jonsson@petersvenskolan.se

 

Du som elev träffar mig på våra olika skolor vid behov. Som elev få du möjlighet att prata om egna funderingar och/eller om du oroar dig för någonting. Hos kuratorn kan man prata om;

– Hur man trivs i skolan och hemma
– Ensamhetskänslor
– Alkohol, droger och tobak
– Sex- och samlevnad
– Kamratproblem
– Dödsfall
– Misshandel
– Kriminalitet
– Självmordstankar
– Konflikter i skola eller i hemmet
– Råd och information i sociala frågor
– Eller att bara ha en vuxen att prata med om du vill ha tips och råd

Som kurator har jag tystnadsplikt.

Ibland kan det bli aktuellt att träffas med dina föräldrar och övriga familjemedlemmar eller med personer som vi eller du tycker är viktiga.

Jag arbetar tillsammans med elevhälsoteamet som består av specialpedagog och skolsjuksköterskor. Här ingår även psykolog och skolläkare, som finns kopplade till oss. Vi samarbetar för att skapa en god studiemiljö för Dig så att Du ska kunna uppnå dina individuella mål.

Man kan själv kontakta elevhälsan och vi finns här för att stötta dig i din skolgång.

Välkommen!

Kent, kurator

 

SkÑrmklipp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Björklund

kent.bjorklund@petersvenskolan.se

Tel. 070-565438

Senast uppdaterad: 2015-01-14