Om Pysslingen

Pysslingen Förskolor och Skolor är en av de verkliga pionjärerna i utbildningssverige. Pysslingen bröt ny mark i början av 80-talet med den starka övertygelsen om förskolans betydelse för barnen, familjernas och samhällets utveckling. Genom fokus på skickliga medarbetare och lärande i fokus växte företaget snabbt och är nu en av Sveriges största utbildningsorganisationer inom för och grundskolan.

Vår vision
Lärande i världsklass

Pysslingens värdeord
Kvalitet, Trygghet, Kompetens, Utveckling,

Antal förskolor och grundskolor:
Vi driver 97 förskolor, 33 grundskolor och 18 integrerade för- och grundskolor. Vi finns i ett trettiotal kommuner över hela Sverige, från Kalix i norr till Lund i söder.

Antal barn och elever:
Ca 20 500 barn och elever varav 8000 förskolebarn och 12 500 grundskoleelever.

Antal medarbetare:
Ca 3500 (fast anställda)

Lokaler:
Verksamheten bedrivs i för verksamheten lämpligt utformade hyrda lokaler. Hyreskontrakten är ofta långsiktiga. Hyresvärdar är kommuner, kommunala eller privata fastighetsbolag. I många av våra lokaler har Pysslingen medverkat från byggstart för att kunna utforma dem optimalt.

Ledningsgrupp:
Inom Pysslingen finns två ledningsgrupper, en inom verksamhetsområde Pysslingen Förskolor och en inom verksamhetsområde Pysslingen Skolor.

Ägare:
AcadeMedia AB

Senast uppdaterad: 2015-01-29