Teater

teater-nyköping

 

Teater handlar om att agera, berätta, framställa, förevisa historier, idéer eller känslor inför en publik. I teaterprofilen tränar vi på grundläggande skådespelarövningar som improvisation, gestaltning, kroppsuppfattning, röst och analys. Vi går igenom dramaturgi och dramats berättarkonst, skriver egna pjäser och dramatiserar olika sorters dramer.

Kursen handlar också om teaterns teknik och scenografi där vi lär oss om ljus och ljud och ser på det sceniska rummets betydelse för föreställningen. Tillsammans kommer vi att sätta upp både stora och mindre föreställningar. I arbetet med en föreställning berör vi områden som organisation, samarbete, komposition och marknadsföring.

Teater handlar också om att komma med idéer, lyssna, prova, tänka, känna och prova igen. I ett teaterarbete är samarbetet och mötet mellan skådespelarna, regissören och publiken som för arbetet framåt.

 

MÅL OCH KUNSKAPER FÖR PROFILEN TEATER

Syftesmål i ämnet Svenska som är kopplade till profilen teater

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Senast uppdaterad: 2014-11-14