Musik

Vi arbetar med musik på flera olika sätt men framför allt med rösten. Det kommer även finnas möjlighet att jobba med instrument om man kan ett instrument sedan tidigare.

Att sjunga är att hitta sin glädje i sig själv och tillsammans med andra. När vi jobbar med vår röst i sången utvecklas inte bara rösten och vår musikalitet utan vi stärker även oss själva i grunden och bygger upp vår självkänsla.

Vi kommer att arbeta med rytm, melodi och olika musikaliska symboler och termer. Du kommer att få sjunga/ spela en mängd olika genrer och prova på olika musikstilar.

 

MÅL OCH KUNSKAPER FÖR PROFILEN MUSIK

Syftesmål i ämnet Musik som är kopplade till profilen musik & kör

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Senast uppdaterad: 2014-11-14