Digitalt skapande

I profilen Digitalt skapande utforskar vi olika typer av digitalt bildskapande genom foto, grafisk formgivning och film. I fokus står det visuella berättandet vilket enkelt uttryckt betyder att vi kommunicera, med varandra och vår omgivning, genom de bilder vi skapar.

I dagens samhälle möter vi ständigt bilder, på nätet, i mobilen, genom tv och andra medier. Kunskapen om -och förståelsen kring bilder och hur de fungerar är därför en nödvändig kunskap för alla.

I profilen arbetar vi därför med presentationsteknik och kritiskt granskande av all typ av information. Vem ligger bakom exempelvis en artikel eller film på nätet och vad har den för syfte. Vi tittar också på spelfilm, dokumentärer och serier för att sedan diskutera dem utifrån innehåll, uppbyggnad och betydelse.

Min tanke och förhoppning är att mycket av lärandet ska drivas av elevernas egna initiativ och idéer och delar av innehållet i profilen kan därför skapas i samråd mellan elever och lärare.

 

MÅL OCH KUNSKAPER FÖR PROFILEN DIGITALT SKAPANDE

Syftesmål i ämnet Bild som är kopplade till profilen digitalt skapande

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

Senast uppdaterad: 2014-11-14