Bibblan

Biblioteksorganisation på Nyköpings Friskola
Vår skola är uppdelat på två lokaler, en på Strindbergsgatan där årskurs F-6 finns med ca 150 elever och en på Östra Kyrkogatan 20 där årskurs 7-9 finns med ca 100 elever. Båda skolorna ligger på gångavstånd till Nyköpings stadsbibliotek. Vi har ett nära samarbete med stadsbiblioteket sedan flera år tillbaka, vilket bland annat består i kontinuerliga besök på biblioteket.

Vårt skolbibliotek ska se till att;

  1. eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda skolbiblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra med att nå målen för denna.
  2. biblioteket omfattar böcker, skönlitteratur och facklitteratur, informationsteknik och andra medier.
  3. biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.
Senast uppdaterad: 2014-12-01