Om oss

Nyköpings friskola är en F-9 skola som startade 1999. Pedagogiken på skolan är inpirerad av  Maria Montessori och Bifrost. På Nyköpings friskola är loggboken ett viktigt arbetsredskap. Vi använder den dagligen för många olika ändamål såsom: Individuell utvecklings plan (IUP), reflektion och utvärdering. Eleverna på skolan har möjlighet att utnyttja flextid. Flextid innebär att eleverna kan arbeta före- och efter ordinarie skoltid under handledning av våra pedagoger.

Senast uppdaterad: 2014-09-19