Resultat

Nedan kan du se våra resultat som vi fått i våra senaste kundundersökningar, vi redovisar årets resultat samt förra årets. Under fliken utveckling framåt kan du utläsa vilka aktiviteter vi kommer att göra för att höja resultatet där vi bedömer att utveckling bör ske. När du klickar på respektive område kommer en beskrivning på vilka frågor som är ställda inom respektive område.

Kundundersökning

Medarbetarundersökning