Skolval

Skolval till höstterminen 2015

Skolvalsperioden för val till höstterminen 2015 är 1 december-2 februari. Alla som gör skolval under skolvalsperioden har samma rätt till plats utifrån skolans regler oavsett när under skolvalsperioden valet görs.

  • Skolvalsperiod för vårdnadshavare
    1 december 2014 – 2 februari 2015
  • Skolans antagningperiod
    3 februari-1 mars

Besked om plats
Den 2 mars får vårdnadshavarna besked om vilken skola deras barn har fått. Beskedet skickar skolorna ut via Nacka24 och vårdnadshavaren kan läsa det på den personliga sidan på Nacka24 samt via e-post/vanlig post.

Alla som gör sitt skolval under skolvalsperioden har samma rätt till plats utifrån skolans regler. Det är alltså inte tidpunkten för valet som avgör om ditt barn får plats i den skola du väljer. Läs gärna mer under ”Frågor och svar”.Eventuella val av skola med start höstterminen 2015 som görs innan skolvalsperiodens start den 1 december kommer att avslås och vårdnadshavaren får göra ett nytt val när skolvalsperioden har börjat.
Varför är skolvalsperioden förlängd?Tanken med den förlängda valperioden är att vårdnadshavare och elever ska få en utökad möjlighet att i lugn och ro besöka skolornas Öppet hus, jämföra skolor via Jämföraren och därmed ha en bättre möjlighet att göra ett bra kundval.Skolorna får också en förlängd antagningsperiod för att rektorerna ska kunna säkerställa att så många som möjligt får sitt förstahandsval tillgodosett.

 

Senast uppdaterad: 2014-11-05