Ställ ditt barn i kö

Vill du att ditt barn ska gå på Nacka Strands förskola?
Vi tillämpar rak köordning enligt Nacka kommuns regler, alltså utifrån det datum man registrerar sin ansökan. Undantagen är i första hand barn med behov av särskilt stöd. I andra hand syskonförtur. Ställ ditt barn i kö på http://www.nacka.se

Vill du att ditt barn ska gå på Nacka Strands Skola?
Under skolvalsperiodern i januari gör du ditt val på http://www.nacka.se Vi tillämpar syskonförtur, dvs. att förtur bereds om man vid antagningstillfället har ett syskon på skolan. Under pågående termin gör du en inflytt/bytesansökan på http://www.nacka.se

Eftersom Nacka kommun inte tillhandahåller någon kö för de som inte får plats kan du när som helst anmäla ditt intresse till nackastrand@pysslingen.se. Maila barnets namn, personnr samt vilket år ni önskar plats. Denna intressekö används under året när plats uppstår. Dvs. efter det att våra syskonförturer erbjudits plats.

Senast uppdaterad: 2014-11-14