Organisation läsåret 14/15

Nacka Strands Skolas ledning utgörs av Viola Loch, rektor och förskolechef, samt enhetens ledningsgrupp som idag består av rektor samt representanter från både förskolan och skolan.

På förskolan arbetar man i tre team; Kludden, Storholmen och Skäret. Samordnare (och ställföreträdande rektor och förskolechef) är Linnéa Lowejko.

På skoldelen arbetar man i team med klasslärare samt fritidskontakt/pedagog i varje klass. Nacka Strands Skola har läsåret 2014/2015 en förstelärare i svenska.

Ledningsgrupp måndag

Elevhälsomöte måndag

Skol- och fritidsmöte tisdag

Lärarkonferens torsdag

Förskolemöte fredag

Senast uppdaterad: 2015-01-12