Om oss

Nacka Strands Skola – spjutspetsen för det lekfulla lärandet
Förskolan Nacka Strand startades 1995 och skolan kom till 2005. Förskolan ligger i en röd enplansbyggnad på Jakobsdalsvägen 2 med utsikt över Stockholms inlopp. Skolan har sina lokaler i bottenvåningen på Jakobsdalsvägen 19. En L-formad trevåningsbyggnad mitt emot vår förskola. Vi ligger mitt i, och emellan, områdena Nacka Strand och Jarlaberg. Vi ligger nära till det mesta så som Nyckelvikens naturområde, Nacka simhall, olika idrottsanläggningar och Nacka Strands gamla fabriks och kontorsmiljö. Dessutom har vi nära till Stockholm och hela det kulturutbud som finns där.

Pysslingens viktiga värden
Pysslingen utvecklar talanger för livets upptäcktsresa! Vi har kompromisslöst fokus på elevernas bästa. I vårt arbete ser vi varje enskild elev och ger de utmaningar på individnivå. Vi värnar om mångfalden genom att ta fram alla olika kompetenser och uppmuntra till nya pedagogiska tillvägagångssätt. Vi delar en gemensam referensram, men vi är alla olika och ser det som en stor tillgång. Som Pysslingenhet är mötet viktigt hos oss, alla barn ska känna sig sedda och betydelsefulla i vår skola. Var och en ska känna att de möts på ett personligt och engagerat sätt, att vi tar till vara deras intressen och ger dem utmaningar och möjligheter utifrån var de befinner sig.

Senast uppdaterad: 2014-08-27