Trygghetsarbete

På Nacka Strand har vi varje vecka skolmöte samt fritidsmöte där vi bland annat följer upp elevincidenter. Vid behov tas dessa frågor vidare till elevhälsoteamet där, förutom rektor, skolsköterska och specialpedagog ingår.
Riskbedömningar och trivselenkäter med eleverna görs varje läsår.

Senast uppdaterad: 2014-12-16