Klagomål


Notice: wp_get_sites har upphört sedan version 4.6.0! Använd get_sites() istället. in /home/pysslingen/stage/wp-includes/functions.php on line 4435

Vi strävar efter att vår verksamhet ska vara så bra som möjligt – dina synpunkter är därför viktiga för oss. Klagomål på utbildningen kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök till rektor Viola Loch.

Om klagomål av någon anledning inte kan lämnas till rektor, hör av dig till ansvarig verksamhetschef.

Gäller ditt klagomål att ditt barn blivit utsatt för kränkande behandling eller att du anser att ditt barn inte har fått den undervisning eller det stöd den har rätt till kan du också kontakta Pysslingen Skolors barn- och elevombudsman.

Du kan också kontakta Pysslingens växel 08-451 54 00, skicka brev till Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Box 213, 101 24 Stockholm eller maila till info@pysslingen.se Ditt ärende vidarebefordras då till berörd verksamhetschef och/eller utbildningsdirektör som ansvarar för att ärendet hanteras. (E-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Senast uppdaterad: 2014-09-18