Specialpedagog

Specialpedagogen och/eller specialläraren är en del av skolans elevhälsa. Hen kartlägger elevers behov av särskilt stöd, genomför pedagogiska utredningar samt utformar och genomför åtgärdsprogram. Specialpedagogen bistår även den pedagogiska personalen i arbetet med extra anpassningar och utveckling av skolans lärandemiljö.

Specialpedagog: Moa Duvner  moa.duvner@pysslingen.se

Senast uppdaterad: 2015-01-30