Skolkurator

Skolkurator är en del av skolans elevhälsa. Kuratorn erbjuder olika former av samtal med enskilda elever och deras familjer.

Skolkurator: bokas genom skolsköterskan.

Senast uppdaterad: 2015-01-30