IKT

IKT
Informations och kommunikationsteknik är en del av dagens samhälle. Vi behöver kunna använda teknologin för att kommunicera, få information, lära oss, kunna delta i den demokrati vi lever i. Vi vill ge barnen de bästa förutsättningarna att förstå den tekniska omvärlden omkring sig, både ur ett tekniskt perspektiv men också utifrån vår värdegrund.

Vi integrerar IKT i vår pedagogiska verksamhet för att tillgodose fler lärstilar. Sätten vi lär oss bäst på är lika många som vi är elever på skolan och vi vill ge barnen möjlighet att hitta sin egen lärstil. Det går att lära sig samma sak, på olika sätt. Det kan ske genom laborativt material, diskussion, papper och penna eller genom IKT. Förutom detta är IKT en del av vårat värdegrundsarbete på skolan. Vad är en tillförlitlig källa när jag söker information på nätet? Får man skriva vad man vill till varandra på nätet? Vad gör jag om någon är taskig på nätet? Även fast eleverna på vår skola är små vet vi att de kommer att ställas inför dessa dilemman och vi vill att de ska få stöd i detta lärande som självklart kommer att ske gradvis.

 

 

Senast uppdaterad: 2014-11-27