Färglådan

På övervåningen på Myrängsskolan hittar du Färglådan. Här möter du 81 glada och härliga ungar i åldrarna 8-10 år och 8 pedagoger. Barnen är uppdelade i tre olika basgrupper, Röd, Grön och Blå. I basgruppen startar barnen sin dag för att sedan integreras efter individuella behov och mål. Vi pedagoger arbetar utifrån våra ämneskompetenser och alla undervisar i vårt temaarbete.  

En dag på Färglådan

Lässtunden

Mellan kl 8.00-8.30 har vi läsning på hela skolan. Barnen på Färglådan startar sin dag i sin läsgrupp där de tränar läsning på olika sätt. Detta kan ske genom tyst läsning, högläsning eller annan lästräning.

Samling

8.30 har alla barn samling i den basgrupp man tillhör. I basgruppen går barn i både åk 2-3. Då går vi igenom dagen tillsammans med hjälp av bildstöd. Efter samlingen startar vi ett arbetspass då jobbar vi t ex med färdighetsträning i vår mattebok. Kl 9.30 har vi förmiddagsrast.

läsning       bild (18)       färglådanmatematik

Rast (Förmiddagsrast 9.30-10.00, lunchrast 11.45-12-45)

Om man slår ihop all tid som barnen har rast på en vecka så är det ungefär lika lång tid som en hel skoldag. För många barn är den tiden den bästa tiden i skolan, men inte för alla. Vissa har svårt att hitta in i leken, komma på vad man ska göra, eller hitta en kompis att leka med. Precis som vi på fritids har några styrda aktiviteter för de barn som behöver vara nära en vuxen eller på annat sätt behöver hjälp att komma in i leken har vi  en eller flera små rastaktiviteter på våra raster. Rasten är viktig!

Lektion

När vi har lektion på Myrängsskolan kan det se ut på olika sätt beroende på vilket ämne vi jobbar med. Inom svenska, matematik och engelska jobbar vi åldersintegrerat och individanpassat efter barnens kunskaper. Arbete kan ske i helgrupp eller i mindre grupper. Vi ser att barn lär sig på olika sätt och lärandet på Myrängsskolan kan ske genom bl a lek, samtal, individuellt arbete eller arbete i grupp.
Eftersom vi på Myrängsskolan arbetar utefter ett tematiskt arbetssätt så arbetar vi mot mål i SO- och NO-ämnena i olika verkstäder; Teknikverkstaden, slöjdverkstaden, experimentverkstaden och bildverkstaden. Där integreras barnen i åk 1- åk 3 i arbetet.
Förutom dessa lektioner så har barnen idrott. musik, ”Lilla aktuellt” en gång i veckan där barnen tittar, diskuterar och reflekterar kring nyheter under veckan. Även här jobbar vi med So-ämnet. Dessutom har barnen ett IKT-pass i veckan. Läs mer om IKT här.

Lunch

Barnen på Färglådan äter lunch i vår restaurang ”Gyllene Myran”. Restaurang Gyllene Myran är hjärtat på Myrängsskolan. Här bjuds eleverna på mat från världens alla hörn. Förutom maten så serveras varje dag ett salladsbord samt soppa. Vi tror på en varierad kost och på att barnen ska testa olika smaker. Måltiderna ska medverka till att ge barnen goda matvanor, och god hälsa. Vår engagerade kökspersonal (Christer och Åsa) skapar en bra matupplevelse. Vi är lyhörda för barnens önskemål och favoriter. Mer information om Gyllene Myran får du här.

Fritids

Efter att vi ätit vårt mellanmål går barnen ut på gården och leker fram tills vi har samling på trappan kl 14.45. På fritids integreras alla barn på skolan. Läs mer om vårat fritids här.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2014-11-27