Välkommen till Myrängsskolan

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE FÖR NYA FÖRSKOLEKLASSEN TISDAG DEN 3/2 KL 18.00!

Myrängsskolan är en F-3 skola som är belägen i det natursköna Myrängen. Här arbetar 22 pedagoger tillsammans med ca 150 barn. Vi på Myrängsskolan jobbar efter visionen ”Hela barnet hela dagen” vilket för oss betyder att:
– Era barn blir sedda för dem de är, lyssnade på för det de har att säga.
– Era barn blir mötta med respekt av engagerade pedagoger.
– Era barn vistas i en miljö där lust, glädje och tilltro är ledord.
– Era barn känner trygghet och tillit och träffar vuxna med varma hjärtan.

Kontakta oss

Sjukanmälan 0707-547157

E-post myrangsskolan@pysslingen.se

Facebook Myrängsskolans Facebooksida

Rektor Åsa Bauermeister | 08-608 34 50

Här hittar du oss

Nyheter från Myrängsskolan