Tvåspråkighet

Förskolan Mölnlycke International är en tvåspråkig förskola (svenska och engelska) för både svenska och internationella familjer. På varje avdelning finns både engelsk- och svensktalande pedagoger. Det gör att våra barn får goda förutsättningar att på ett naturligt sätt lära sig båda språken. Vi tar varje tillfälle till interaktion med barnen för att skapa en språkutvecklande miljö. 

Tvåspråkighet2

Varför välja en tvåspråkig förskola?

Forskare kan visa på att tidig flerspråkighet främjar barnens kognitiva utveckling, det vill säga hur barnet hanterar information och tankar och lär nya kunskaper och begrepp. Genom att aktivt använda två språk ökar barnens arbetsminne, förmågan att tänka abstrakt, samt förmågan att planera och lösa problem. Flerspråkiga barn är mer medvetna om olika språks likheter och skillnader än vad enspråkiga barn är. 

I den allt mer globaliserade värld vi lever i skapar ökade språkkunskaper bättre möjlighet till kommunikation och utbyte runt om i världen (ELIAS – Early Language and Intercultural Acquisition Studies, EU-supported multilateral Comenius-Project,  article: How to Start a Bilingual Preschool). 

”Forskning visar att barn som utvecklar tvåspråkighet med hög färdighet i båda språken även utvecklar en bättre språklig medvetenhet. En välutvecklad språklig medvetenhet bidrar i sin tur till att utveckla exemplevis läsfärdighet” (Skolverket, Flera språk i förskolan – i teori och praktik).

Tvåspråkighet1

Senast uppdaterad: 2014-09-25