Kalendarium

Vårterminen 2015
Spring term 2015

 

Helgdagar (förskolan stängd), se nedan
Public Holidays (preschool closed), see belowKalendarium2

 

2015-01-02 Förskolan öppnar / Preschool Opening 

 

2015-03-04 Studiedag / Study Day 

Förskolan stängd / Preschool closed

 

2015-03-11 Föräldraråd / Parent Association Meeting 

Öppen för alla. Mellan kl 15.30 – 16 / Open for all. Between 3.30 – 4 PM

 

påsk

2014-04-01 Drop in Påskfest / Drop in Easter Celebration 

Mellan kl 15-16.30 / Between 3 – 4.30 PM

 

2015-05-12 Föräldraråd / Parent Association Meeting 

Öppen för alla. Mellan kl 15.30 – 16 / Open for all. Between 3.30 – 4 PM

 

2015-05-18 Studiedag / Study Day 

Förskolan stängd / Preschool closed

 

2015-06-17 Drop in Midsommarfest / Drop in Midsummer Celebration 

Mellan kl 15-16.30 / Between 3 – 4.30 PM

 

2015-07-06 — 2014-08-02 (v. 28, 29, 30, 31) 

Förskolan sommarstängd / Preschool closed for the Summer

 

Helgdagar (röda dagar alt helgdagar) / Public Holidays 

Förskolan stängd / Preschool closed

2015-01-01

2015-01-06

2015-04-03

2015-04-06

2015-05-01

2015-05-14

2015-06-19

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2015-01-23