Föräldraråd

Föräldraråd Förskolan Mölnlycke International ht 2014

Föräldrarådet är en möjlighet för dig som förälder att aktivt påverka ditt barns förskola och vardag. Tanken är att skapa en levande dialog mellan föräldrar, ledning och personal. Vi diskuterar frågor som berör förskolans verksamhet.

Föräldrarådet är öppet för alla vårdnadshavare på förskolan. Det är viktigt för oss att ni har en tydlig insyn i det vi gör och känner er delaktiga i verksamheten. Era åsikter från föräldraperspektiv hjälper förskolan att utvecklas framåt. Vårt mål är att ha många föräldrar med på föräldrarådet för att skapa en god dialog om vår förskola.

Två gånger per termin hålls föräldrarådsmöten, se kalendarium. Protokollen ligger på vårt intranät Schoolsoft.

Har du ett ärende eller en synpunkt som du vill att föräldrarådet ska behandla, kontakta föräldrarepresentant nedan.

Representant föräldrar:

Katinka Goldschmidt Drevhage,  k_goldschmidt@hotmail.com
Mamma Karl på Flamingos

Rebecca Rae, rebecca_rae81@hotmail.com
Mamma till Hannah på Grodan

Tobias Ohlin, tobiasohlin@hotmail.com
Pappa till Emelie på Aporna

Representant förskolan: 

Sofia Dahlen, förskolechef, sofia.dahlen@fenestra.se
Susanna Larsson, bitr. förskolechef, susanna.larsson@pysslingen.se
Margareta Reit Brattvall, förskollärare, Margareta.ReitBrattvall@pysslingen.se

Senast uppdaterad: 2014-09-26