LärandeINDEX

LärandeINDEX är ett verktyg för att kunna bedöma och säkerställa kvaliteten i den pedagogiska verksamheten i våra förskolor och skolor och därmed för hela Pysslingen

Grunden för LärandeINDEX är läroplaner och aktuell forskning om vad som bidrar till ett gott lärande för barn och elever. LärandeINDEX kvalitetssäkrar verksamheten inom sex områden:

1. Värdegrund
2. Lek
3. Skapande
4. Matematik
5. Naturvetenskap och Teknik
6. Språk, kommunikation och IT

Senast uppdaterad: 2014-09-16