Organisation

Medarbetare och elever är indelade i fyra arbetslag, Åk F-1, 2-3, 4-5 och 6-9.
I varje arbetslag finns en arbetslagsledare.

Vi har också ett Elevhälsoteam på skolan, bestående av Kerstin Lundberg-Lax, Anette Bornesand, Lena West, Anna Andersson och Inga Elander.
Läs mer under fliken ”Elevhälsa” ovan.

Skolan har en ledningsgrupp som regelbundet träffas för att diskutera och bedriva skolutveckling. I den ingår:
Karin Möller-David, rektor
Caroline Edlund, rektorsassistent
Kerstin Lundberg-Lax, samordnare för elevhälsoteamet
Lena West, arbetslagsledare åk F-1 och 2-3
Marie Gullberg, arbetslagsledare åk 4-5 och 6-9
Carin Thörnqvist, mentor åk 8, IT-utvecklare
Helena Heuser, fritidsansvarig

Senast uppdaterad: 2015-01-30