Kommunikation

Milstensskolan – en skola i framkant med modern teknik
1 – 1 En dator en elev

Datorn är idag ett självklart arbetsverktyg i arbetslivet och i samhället i övrigt. Det är därför för oss i Milstenskolan lika självklart att datorn också ska vara ett naturligt verktyg i undervisningen.

I vår skola har eleverna i årskurs 6 – 9 var sin bärbar dator eller Ipad. Eleverna i förskoleklass – årskurs 5 har tillgång till klassuppsättningar av datorer och Ipads. Dessa används flitigt både i skolan och i fritidsverksamheten.
Alla klassrum är utrustade med projektorer och självklart har vi trådlöst nätverk i hela skolan.

I den nya läroplanen med kursplaner finns det för många ämnen ett krav på att arbeta med digital teknik. I kursplanen för ämnet matematik så står det att ”eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data”.
I engelska ska eleverna ges möjlighet att söka och välja texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.
I ämnet svenska ska eleverna bl a kunna skriva, redigera och disponera texter med hjälp av dator och söka information via internet.

De ska också lära sig att söka information och olika funktioner för språkbehandling och i digitala medier. Digital bildhantering ska ingå i ämnet bild. Det här är bara några exempel på att tillgång till datorer är ett måste i dagens skola. Inför varje nytt undervisningsområde har lärarna tydliggjort kunskapsmålen för eleverna.
Eleverna kommer lätt åt dem via datorn och webprogrammet Unikum.

Vi vågar påstå att elevernas motivation för skolarbetet har ökat genom att vi infört modern teknik och motiverade elever lär sig ännu mer. Med datorn som hjälpmedel kan vi på ett kreativt och roligt sätt hitta nya vägar till kunskap. Att söka information, värdera den och använda den för att öka sin kunskap blir med datorns hjälp roligt och lärorikt.

Genom att alla elever ges möjlighet till en bra och grundläggande digital kompetens står de bättre rustade inför gymnasiet och kommande arbetsliv.

Profilval åk 6-9
I den här fördjupningen arbetar vi bl a med retorik, muntlig framställning, teater, film, radio och TV. Vi arbetar också med kreativ verkstad där eleverna får träna på att uttrycka sig med hjälp av bild, trä, metall samt textil. Med kreativa handledande pedagoger och modern teknik för kommunikation, blir eleverna väl förberedda för vidare studier i en föränderlig värld.  

Senast uppdaterad: 2014-09-15