Från A-Ö

Allergier
Av hänsyn till våra allergiker så är det inte tillåtet att äta något som innehåller nötter eller mandel. Undvik också parfym eller andra starka dofter och att ta med pälsdjur till skolan.

Arbetslag
Verksamheten är indelad i fyra olika arbetslag; Förskoleklass-åk 1, åk 2-3, åk 4-5 och åk 6-9. Varje arbetslag har sin arbetslagledare och dessa har tillsammans med rektor, rektorsassistent och representant från elevhälsoteamet ledningsgruppsmöten varje vecka. På dessa möten tas frågor upp som rör verksamheten. Om du har några frågor eller funderingar kan du vända dig till den arbetslagsledare som leder verksamheten där ditt barn finns. Kontaktuppgifter finner du under ”Ta kontakt” i fliken till vänster.

Blanketter
Inför varje nytt läsår delar vi ut några viktiga blanketter vi vill att ni vårdnadshavare läser igenom och skriver på.
De ifyllda blanketterna lämnas till respektive klasslärare/mentor.
Utanför expeditionen finns ett blankettställ om ni under året behöver fylla i nya. Där hittar ni:
Adela/Unikum, Ledighetsansökan, Netikettregler, Viktigt att veta och Samtycke till fotografering
De finns också att ladda ner under fliken ”Dokument och blanketter” i vänstermenyn.

Elevhälsa
Se fliken ”Elevhälsa” i menyn ovan.

Elevråd
Elevrådsrepresentanter i åk F – 9 träffas tillsammans med utsedda pedager en gång i månaden. Då tar man upp de frågor eleverna har valt ut.

En till en  (1-till-1)
Vi är stolta att som första skola i Täby kunna erbjuda alla elever i årskurs 6-9 en personlig bärbar dator, Apple Mac Book eller en Ipad. Det ger oss oändliga möjligheter! Eleverna i årskurs F-5 delar på flera uppsättningar bärbara datorer eller Ipads. Vi tror att tillgången till modern teknik gör våra elever mer engagerade och motiverade i sina studier.

Expeditionen
Till oss kan ni höra av er om det mesta som rör skolan. Vi är på plats de flesta dagar i veckan mellan kl.8.00-15.30 med undantag för loven. Det går även bra att maila oss; Karin Möller-David eller   Caroline Edlund eller Catrin Nyberg

Fotograferingstilllstånd
För att dokumentera elevernas arbeten och för att kunna visa vår verkssamhet tas i bland fotografier av eleverna och deras arbeten. Bilderna publiceras på klassens hemsida, på skolans hemsida, på trycksaker eller i klassrummen. Vi skriver aldrig namn på de elever som syns på bilderna. Många elever vill vara med på bild och tycker det är kul att visa upp vad de gör. Vid varje läsårsstart delar vi ut blanketter för detta som ni vårdnadshavare skriver under.

Fritidsverksamhet
Se fliken ”Fritids” i menyn ovan.

Gyllene Ramar
Vi vill att alla ska känna sig trygga och trivas på vår skola. Därför har vi vuxna och elever tillsammans kommit fram till några viktiga regler, våra Gyllene ramar .  Det finns även Gyllene ramar för matsalen och Gyllene ramar för idrottshallen

Klassidor
Varje klass i Milstensskolan har en egen klassida. Där finns information om schema, läxor och prov, utflykter, bilder och mycket mer. Sidorna nås i menyn upptill under ”Klassidor”.

Kontakta oss
Se menyn upptill under ”Kontakt”.

Kvarglömda kläder och andra tillhörigheter
Kvarglömda och omärkta kläder samlas ihop i korgar vid idrottssalen. Det finns också korgar för detta i de flesta kapprum.Det som inte hämtas ut skänker vi till välgörande ändamål en gång per läsår, i juni.
Andra tillhörigheter, såsom nycklar, mobiltelefoner och smycken, lämnas in till expeditionen. Kom gärna förbi oss om ditt barn har tappat något.

Köhantering
Till förskoleklass och skolan ställer man sig i Täby kommuns kö: http://www.taby.se/barnochskolval där också skolbytet sker.
Kontakta även Catrin Nyberg på skolans expedition för att ställa ditt barn i kö.
Vi bjuder in till informationsmöten för blivande förskoleklasser och år 6 ett par gånger per läsår. Vanligtvis i nov/dec och i januari. Vi skickar då en personlig inbjudan.

Ledighet
Vill man begära extra ledighet för sitt barn gör man det på en särskild blankett som finns utanför skolans expedition eller här. Mentor/klasslärare kan godkänna upp till 3 dagar under ett läsår, överstiger ledigheten detta beslutar rektor. Under vårterminen från sportlovet och fram till april/maj så ska eleverna i årskurs 3, 6 och 9 genomföra nationella prov och då är det viktigt att alla är här.

LEGO Education Center
På Milstensskolan har vi som enda skola i Täby ett fullskaligt Lego Education Center. Det låter alla elever på skolan, från förskoleklass och ända upp till åk 9, arbeta med ett flertal moment från kursplanens mål för matematik, NO och teknik. Samarbete och kommunikation är ledord inom allt LEGO-arbete.

Lunch
På skolan har vi ett mottagningskök och det är Älvkvarnsskolan i Sundbyberg, som tillhör Pysslingen som lagar vår mat. Föräldrar som besöker sina barn är välkomna att äta i matsalen mot en ersättning av 35 kr.
Om du har frågor angående lunchen kan du kontakta Caroline Edlund på skolans expedition.

Läsårsdata
Se fliken ”Läsårsdata” i menyn till vänster.

Mail till pedagoger
Samtliga pedagoger på Milstensskolan går att nås via sin mail;
fornamn.efternamn@pysslingen.se.
Under fliken ”Kontakt” finns samtliga pedagoger listade.

Mail till vårdnadshavare
Mycket av vår information till er vårdnadshavare går ut via mail. Det gäller både från klasslärare/mentorer och från expeditionen. Därför är det ytterst viktigt att vi alltid har aktuella mailadreser till er. Vi använder oss av ”Viktigt att veta-blanketten” till det. Om ni ändrar mailadress under läsåret, kontakta omgående er klasslärare/mentor, som i sin tur meddelar oss. Detta för att vi ska vara säkra på att ni alla får all information.

Matråd
En elev från varje klass/årskurs, rektorsassistent och kökspersonal träffas ett par gånger per termin för att lyfta de frågor och önskemål eleverna har. Olika önskemål angående vilken mat som serveras och trivseln i matsalen är exempel på frågor som diskuteras.

Mellanmål
Mellanmålet serveras varje dag mellan kl. 13.30-14.45 Då serveras smörgåsar med pålägg och något att dricka; mjölk, vatten eller måltidsdryck.
Frukt serveras ca 16.30 till de barn som är på fritids då.

Milstensskolans årliga plan mot kränkande behandling
Kan du läsa Milstensplan mot kränkande behandling 14-15

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till någon i Elevhälsoteamet.

Modersmål
Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning. Det är Täby kommun som sköter detta och mer information finns på Täby kommuns hemsida; http://www.taby.se/modersmål

Musikundervisning
Hos oss kan du få lära dig spela ett instrument eller sjunga, efter skoltid. Vi har två olika aktörer, Musikstil och Täby kulturskola. Du hittar dem på: www.musikstil.se och http://www.taby.se

Olycksfallsföräkring
Alla elever på Milstensskolan är försäkrade via Täby kommuns försäkringsbolag; Stockholmsregionens Försäkring AB.
Blanketter och information hittar du på http://www.taby.se

Parkering
Vi har två parkeringar på skolan, en för besökare och en för skolans medarbetare. Besökare parkerar på stora parkeringen framför skolans huvudingång och skolans medarebetare på den nya parkeringen bortom idrottssalen.
Framför köksentrén finns en vändplan, och där stannar skolans varutransporter, varför vi är glada om ni undviker att parkera där.
Cykelställ finns på olika ställen på skolgården, ett vid B-huset och ett nära idrottssalen.
Mopeder går bra att parkera vid cykelstället vid B-huset eller uppe vid D-huset.

Sjukanmälan
Se här

Skolfoto
Kungsfoto heter den fotofirma som tar våra skolkort. Eleverna fotas i september, och dessa kort och kataloger blir sedan klara under höstterminen och skickas till er vårdnadshavare som har beställt dessa.

Skolråd
Ett par gånger per termin träffas skolrådet. Där ingår föräldrarepresentanter från varje klass tillsammans med ledningsgruppen på skolan. På föräldramötet i september väljs representanter till detta.
Protokoll från dessa möten mailas ut till alla vårdnadshavare ett par veckor efter respektive möte.
Möten vårterminen 2015 sker 4 mars och 5 maj i matsalen kl.17-18.30.

Studiedagar
Under verksamhetsåret behöver skolans medarbetare gemensam tid för planering, utvärdering och utbildning. Under dessa dagar stänger vi verksamheten och vi går ut med tydlig information om detta i god tid.

Unikum
Inom Pysslingen använder vi oss av ett säkert webbverktyg som heter Unikum som hjälp när det gäller elevernas individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. Blankett för inloggningsuppgifter finns  här. Fyll i och lämna till klasslärare eller mentor. Du når Unikum här

Senast uppdaterad: 2015-01-30