Om oss

Milstensskolan är en grundskola med elever från förskoleklass till skolår 9. Skolan ligger i ett naturskönt område med närhet till Mörtsjön och Roslagsleden. I våra funktionella och ljusa lokaler trivs både elever och medarbetare.
Vi har bra bussförbindelser med hållplats ett stenkast från skolan. Idag går det 460 elever här på Milstensskolan.

I Milstensskolan har vi sedan några år tillbaka, valt att lyfta fram kunskapsområdena naturvetenskap/matematik och kommunikation, dvs det är vår profil.

I Lgr-11 finns ett övergripande mål i all undervisning att skapa förutsättningar för eleverna till ett fördjupat och vidgat språk. Det handlar om att vidga elevernas ord- och begreppsförståelse i alla ämnen. Redan från förskoleklass måste eleverna få träning i att berätta hur de förstår och uppfattar olika företeelser. Den kommunikativa förmågan ska sedan tränas genom hela grundskolan och i alla ämnen.

Ämnet naturvetenskap måste lyftas fram mer också i de lägre årskurserna. I Milstensskolan har vi förstått det och har därför köpt in särskilda läromedel till vår hjälp. De heter Naturvetenskap och teknik för alla samt Lego Education center.

Svensk skola har halkat efter i internationella tester vad gäller matematiska kunskaper. Vi har därför valt att ägna detta ämne särskild uppmärksamhet. Vi har också ett samarbete med Danderyds gymnasium där elever från åk 7 – 9 som behöver extra stora utmaningar, får regelbunden undervisning i matematik.

På Täby kommuns hemsida går det att jämföra kommunens alla skolor. Vi toppar resultaten vilket vi är väldigt glada över. Klicka här för att komma till jämförelsesidan.

Senast uppdaterad: 2014-09-11