Diamanten Åk 3

Här kommer finnas information om vad vi gör och hur ni får kontakt med oss.
Vi som arbetar på diamanten heter Kajsa Lorentzson, Anton Ekström, Pelle Wijkström, Eva Franc och Emilia Horn.

Aktuellt

Vi har bestämt att eleverna får ta med sig egen hjälm om de vill åka iskanor. Det är is på många ställen på skolgården och skogen. Fotbollsplanen är nu avspärrad av säkerhetsskäl. Har eleverna egen hjälm och skridskor med sig till skolan får de vara på fotbollsplanen och åka iskanor eller skridskor beroende på ismängd.

SPORTLOVS-INFORMATION 2015

*Öppningar: På Rubinen kl.7-8

*Stängningar: På Rubinen kl.16.45-17.45

*Lunchtider

11.00: År 1

11.05: År 2

11.10: År 3

11.25: År 4-6

11.30: F-klasser

F-KLASSER

Alla tillsammans på Kristallen och Opalens avdelningar.

Opalen använder sin egen hall för att hänga av sig kläder mm.

År 1

Är som vanligt på Safiren.

År 2

Är som vanligt på Rubinen

År 3

Är som vanligt på Diamanten

År 4-6

Är som vanligt på C-huset

Vid frågor kontakta:

Helena Heuser

Helena.heuser@pysslingen.se

0704-888 595

Eller ring direkt till avdelningarna:

Kristallen F 08-544 75 222

Opalen F 08-544 75 223

Safiren 08-544 71 595

Diamanten 08-768 84 93

Rubinen 08-768 84 02

C-huset 08-768 84 06

Frånvaro telefonen 08-768 84 05

Veckoschema

Måndag:

Tisdag:
Kajsa håller i pysselverkstad på diamanten från klockan 15.
Ulf och Eva har verkstad i slöjdsalen tillsammans med elever fråm C-huset mellan 15-16.

Onsdag:
Emilia håller i schackundervisning mellan 14:30-15:30.

Torsdag:
Parnian håller i kör jämna veckor från 14:40-15:10. Klockan 15:30 går Kajsa, Pelle och Eva på arbetslagsmöte, då kommer Viktor Brottman och är på fritids tillsammans med Anton och Emilia.

Fredag:
Fruktmellis.
Anton och Ulf håller har sport och lekar i idrottshallen klockan 15-16.

Självklart är alla aktiviteter frivilliga.

Diamantens telefonnummer är 070 634 81 21 och nås från och med att fritidsverksamheten startar fram till 16:45 då vi går över till stängningsavdelning, då nås vi på Rubinens telefon.

katarina.lorentzson@pysslingen.se

anton.ekstrom@pysslingen.se

per.wijkstrom@pysslingen.se

eva.franc@pysslingen.se

Senast uppdaterad: 2015-02-17